Mikro i makroekonomia – czym się różnią?

Definicja ekonomii mówi, iż jest to dziedzina nauki, która zajmuje się wytwarzaniem, rozprowadzaniem oraz konsumpcją dóbr. Jest to dosyć ogólne wyjaśnienie i zawiera w sobie szereg pojęć z tej dziedziny, dlatego koniecznym jest także podział na dalsze dziedziny. W ten sposób wyróżnić możemy dwie z nich: mikro- i makroekonomię.

Mikroekonomia – podstawy

Jest to dział zajmujący się przede wszystkim indywidualnymi postawami konsumenta, rynku i przedsiębiorstwa. Sprawdza i analizuje poszczególne transakcje w obrębie jednostki, uznając jednocześnie jej autonomię. Gospodarka jest w tym wypadku uznawana za zbiór poszczególnych podmiotów i ich działalności. Zarówno klient, jak i przedsiębiorca są w tym wypadku najważniejsi, a maksymalizacja ich korzyści staje się głównym zadaniem tej części gospodarki.

Makroekonomia – zasady

W tym wypadku dużą rolę gra sama gospodarka jako taka – jest ona jednym, spójnym i nadrzędnym organem, którego nie należy analizować na poszczególnych płaszczyznach. Powinna być spójna, a działalność w jej obrębie powinna przebiegać we wzajemnej współpracy. Jej zadaniem jest także tworzenie dochodu państwowego, zapobieganie bezrobociu oraz inflacji. Gospodarka państwowa analizowana jest tu także jako zależna od gospodarki światowej, a ich wzajemny wpływ i zależności umożliwiają szacowanie zarówno tendencji wzrostowych, jak i spadkowych w przypadku danego państwa.

Która z nich jest ważniejsza?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Z punktu widzenia jednostki najważniejsza jest dla niej mikroekonomia i jej działania, bowiem są one nastawione na zwiększenie korzyści konsumenta i poszczególnych przedsiębiorstw. Jednak rynek lokalny działa jako część większej całości, dlatego makroekonomia i jej zagadnienia są również bardzo istotne z punktu widzenia państwowej gospodarki. Działania na rynku globalnym mają bowiem odbicie w codziennej działalności nie tylko państwowych przedsiębiorstw. Dlatego analizowanie wszelkich prawidłowości rynkowych zawsze powinno uwzględniać całościową ocenę stanu zarówno mikro-, jak i makroekonomii.

About Biznes Ekspert

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *