Jak działa faktoring?

Jak działa faktoring?

Pojęcie faktoringu znane jest wielu przedsiębiorcom prowadzącym, zarówno małe, jak i duże firmy.  Jest to opcja, którą cenią sobie szczególnie za to, że zapewnia im płynność finansową.

Faktoring polega na cesji wierzytelności. Chociaż może to brzmieć tajemniczo, obsługa na bazie faktoringu przebiega niezwykle szybko, sprawnie i prosto. W praktyce oznacza to, że faktury z terminem płatności, które są wystawiane kontrahentom trafiają do firmy faktoringowej. To ona opłaca natychmiastowo należność widniejącą na tym dokumencie, aby zapewnić przedsiębiorcy stały przepływ gotówki czyli płynność finansową. To w gestii firmy faktoringowej będzie odzyskanie należności z faktury od zleceniodawcy. To wówczas zleceniodawca jest w obowiązku przelać na konto faktora kwotę za usługę wykonaną przez przedsiębiorstwo współpracujące z firmą faktoringową. Zdarza się, że klienci bywają oporni w kwestii wywiązania się z obowiązku płatności. Włączenie cesji wierzytelności staje się dla nich motywacją do tego, aby jednak tą opłatę uiścić, ponieważ wpływa to na ich wiarygodność finansową na rynku. Może być tak, że partnerzy biznesowi będą uprzedzeni do podejmowania współpracy z klientami, którzy mają trudność w terminowej realizacji opłat. Dlatego zastawiając się – jak działa faktoring? – można śmiało odpowiedzieć, że działa z korzyścią dla ekonomicznej sfery danego przedsiębiorstwa. W skrajnych przypadkach chroni przed bankructwem. 

 

Rodzaje faktoringu. Jaki wybrać?

 

W zależności od potrzeb można wybrać różne rodzaje faktoringu. Są przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z firmy faktoringowej przy wszystkich płatnościach, a są i tacy, którzy wybierają tylko poszczególne faktury. W taki sposób można rozróżnić faktoring globalny i  jednorazowy. Inna będzie jeszcze klasyfikacja, która rozróżnia faktoring pełny i niepełny. Pełny odnosi się do cesji wierzytelności z uwzględnieniem ryzyka po stronie faktora w przypadku niewypłacalności dłużnika. W przypadku faktoringu niepełnego, firma faktoringowa nie bierze na siebie tego ryzyka. Jeśli więc dłużnik nie zrealizuje płatności w terminie ujętym na fakturze, faktor zażąda od przedsiębiorcy zwrotu opłaconej faktury. Zważywszy na to, że można trafić na różnych kontrahentów, z punktu widzenia przedsiębiorcy faktoring pełny jest dla niego opcją bezpieczniejszą. Pozbywa się wówczas obowiązku egzekwowania opłaty od niewypłacalnego partnera, z którym nawiązał współpracę. Taka sytuacja nie służy działalności przedsiębiorstwa, może zahamować niektóre działania, co jeszcze bardziej będzie pogłębiało trudności w sferze ekonomicznej. Ponadto dla przedsiębiorcy jest to sytuacja stresogenna, która ma wpływ na jego codzienne funkcjonowanie i dobrostan psychiczny. Nie należy do przyjemności upominanie się o to, co się prawnie należy za wykonaną pracę. Wielu przedsiębiorców nim podejmie z danym klientem współpracę, korzysta z giełdy wierzytelności, aby sprawdzić historię wypłacalności swojego potencjalnego partnera biznesowego. Dzięki temu może zabezpieczyć swoje interesy przed nieuczciwymi klientami. 

About Biznes Ekspert