Faktoring przydatny w różnych branżach

Faktoring przydatny w różnych branżach

Płynność finansowa w firmach to podstawa ich właściwego funkcjonowania. Trudno się zatem dziwić, że różne podmioty podejmują rozmaite działania w celu zapewnienia optymalnego przepływu pieniężnego. Jedną z opcji jest bez wątpienia faktoring. To rozwiązanie, które polega na finansowaniu faktury przez zewnętrzną firmę, która przelewa pieniądze podmiotowi wykonującemu określone zlecenie i wystawiającemu rachunek. Zlecający reguluje następnie należności nie na konto wykonawcy, tylko faktora, czyli firmy, która wcześniej wymieniła gotówkę na fakturę. Bez wątpienia nie jest to skomplikowany proces, a wątpliwości co do tego, jak działa faktoring, można w bardzo łatwy i precyzyjny sposób wyjaśnić.

 

Sprawdza się zwłaszcza przy długim terminie płatności

 

Korzystanie z tego typu rozwiązania doskonale sprawdza się w różnych sytuacjach oraz w przedsiębiorstwach z rozmaitych branż. Czasami firmy decydują się na nie ze względu na komfort funkcjonowania, innymi razem chodzi o kwestie wspomnianej już płynności finansowej. Bywa tak, że faktura bądź faktury dysponują bardzo odległym terminem płatności. Dla wykonawców różnorodnych zleceń może to być kłopotliwa sytuacja. Wówczas idealnie przydaje się możliwość współpracy z firmą wykupującą należności. Oczywiście to, jak działa faktoring, różni się na przykład od windykacji. W przypadku tej ostatniej przejęcie dotyczy wierzytelności, których termin spłaty już minął. W faktoringu odkupuje się faktury, jakie można wciąż spłacić i na tym polega różnica. Oczywiście zdarza się tak, że to rozwiązanie z czasem zmienia się w windykację, kiedy zleceniodawca nie reguluje płatności.

Płatnik nie zawsze musi wiedzieć o przekazaniu wierzytelności

Istnieją różne rodzaje faktoringu, które zależą od rozmaitych czynników. Jeden z podziałów dotyczy kwestii informowania zleceniodawcy o cesji wierzytelności. Faktoring jawny oznacza informowanie drugiej strony o tym, że faktura została odkupiona. Możliwa jest również metoda cicha bądź tajna. Czasami też płatnik stosuje zakaz cesji. Wtedy możliwe jest jeszcze jedno rozwiązanie. Wykonawca zlecenia pożycza pieniądze w takiej wysokości jak na fakturze od faktora, a po uregulowaniu należności zwraca finansowanie. Formalnie zatem nie dochodzi do cesji wierzytelności.

W zależności od potrzeb i możliwości jest zatem szansa na skorzystanie z różnych metod finansowania, a dzięki nim na pieniądze z faktury czeka się zdecydowanie krócej niż wpisany na rachunku termin.

About Biznes Ekspert