Rodzaje spółek – jaka będzie najkorzystniejsza dla Ciebie?

Jeśli chcesz założyć biznes, a do tego znalazłeś odpowiednich wspólników, którym ufasz i którzy są w stanie pomóc Ci w jego prowadzeniu, najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie założenie spółki. Jaki jednak rodzaj spółki wybrać, by była jak najbardziej efektywna dla Twojego biznesu?


Spółki osobowe

to spółki podlegające prawu handlowemu, jednak nieposiadające osobowości prawnej. Spółka osobowa jest jednak w stanie zaciągać zobowiązania i występować na drodze sądowej. Wśród spółek osobowych wyróżniamy: spółkę jawną (inaczej osobową, prowadzącą działalność w ramach własnej firmy, posiadającą majątek w postaci mienia wniesionego do spółki oraz nabytego w trakcie jej działalności), spółkę partnerską (możliwość jej założenia istnieje wyłącznie wtedy, gdy partnerzy wykonują wolny zawód w ramach własnej firmy), spółkę komandytową (w ramach której wyróżniamy komandytariuszy oraz komplementariuszy – ich funkcje różnią się w zależności od odpowiedzialności majątkowej, co oznacza, że komandytariusz – co najmniej jedna osoba w spółce – odpowiada w sposób nieograniczony przed wierzycielami, a komplementariusz – także co najmniej jedna osoba w firmie – odpowiada przed wierzycielami w sposób ograniczony) oraz spółkę komandytowo-akcyjną (w której co najmniej jedna osoba jest komplementariuszem, który odpowiada przed wierzycielami firmy w sposób ograniczony, a co najmniej jedna osoba pełni funkcję akcjonariusza, który nie odpowiada za zobowiązania spółki w żadnym stopniu).

Drugim rodzajem spółek są

spółki kapitałowe,

które wyróżnia posiadanie kapitału zakładowego oraz, w odróżnieniu od spółek osobowych, posiadanie osobowości prawnej. Ponadto majątek, który gromadzi spółka kapitałowa, jest odrębny od majątku wszystkich akcjonariuszy. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akcjonariusze odpowiadają przed wierzycielami za zobowiązania firmy jedynie w ograniczonym zakresie, co w razie kłopotów finansowych chroni ich majątek) oraz spółki akcyjne (opierające się na obrocie akcji, które w różnym stopniu posiadają akcjonariusze).

About Biznes Ekspert

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *