Jak pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się niestety ze sporymi kosztami. Musimy mieć pieniądze na opłacenie czynszu w lokalu, na zakup materiałów bądź sprzętu, opłacenie składek… Jeśli nie mamy jeszcze sprawdzonej siatki klientów i pewnych zysków możemy mieć problem z uzyskaniem odpowiedniej kwoty – jest to czynnik zniechęcający wiele osób do podjęcia pracy we własnej firmie. Gdzie możemy uzyskać dofinansowanie i w jaki sposób powinniśmy się wcześniej przygotować?

Spełnienie wymogów

Nie każdy może starać się o pożyczkę z funduszy Unii Europejskiej: musi być to osoba pełnoletnia, a ponadto przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może posiadać własnej działalności gospodarczej. Należy ukończyć także odpowiedni kurs – informacje na temat szkolenia znajdziemy w placówce, w której składamy później wniosek: Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Pracy czy specjalnym Punkcie Informacyjnym.

Rodzaje dofinansowania

Możemy zdecydować się na wzięcie mikropożyczki, która jest atrakcyjnie oprocentowana. Otrzymujemy wówczas do 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie swojej działalności na korzystnych warunkach: oprocentowanie wynosi ok. 3,8%. Ponadto mamy możliwość spłacania jej w dogodnych terminach i czasowego zawieszenia płatności. Drugim rodzajem wsparcia jest dotacja: również wynosi ona do 40 tysięcy złotych, jednak jest to dofinansowanie bezzwrotne. Aby uzyskać dotację należy spełniać szereg wymogów, wśród których pojawić się może niedawna utrata pracy, odpowiedni wiek bądź wcześniejsze zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy.

Złożenie wniosku

Sam wniosek o dofinansowanie powinien zawierać dość szczegółowe informacje o planowanej działalności, kwotę pożyczki oraz plan wydatków. Ponadto należy dołączyć do niego zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności oraz szczegółowy biznesplan. Dlatego powinniśmy odpowiednio wcześniej przygotować wszystkie dokumenty oraz zarys działalności – od starannego przygotowania może bowiem zależeć decyzja specjalnej komisji powoływanej do decydowania o udzieleniu dofinansowania.

About Biznes Ekspert

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *